Het Nationaal AED Register helpt gemeenten met het in beeld krijgen van AED’s. Dat doen we snel en accuraat. Door onze manier van werken hebben we snel een goed beeld van wat er aan AED’s en hulpverleners (BHV-ers) beschikbaar is. De vraag is: Is dat nodig?

Hoe groot is het AED probleem?

Jaarlijks worden 15.000 mensen getroffen door acute hartproblemen. Door snel te handelen kunnen veel van hen gered worden. Het gebruik van een AED vergoot de kans op overleven van 5 naar meer dan 60%.  Een AED kan levens redden als voor iedereen duidelijk is waar en wanneer ze in uw gemeente beschikbaar zijn. Deze informatie is nu versnipperd en niet actueel. Het is onbekend wanneer de apparaten voor het laatst zijn gecontroleerd of onderhouden. De vraag is dan ook of de AED’s wel gebruiksklaar zijn.

Cijfers

  • Bij de inzet van een ambulance is de kans op een succesvolle reanimatie 5-10%.
  • Bij directe hulp van een omstander is deze kans 15-20%.
  • Start een omstander binnen zes minuten met reanimeren met een AED is de kans op een succesvolle reanimatie zelfs 70%.
  • 80% van de hartaanvallen vinden thuis plaats.

Wat betekent dat voor uw gemeente?

Het doel van het Nationaal AED Register is: een betrouwbaar en dekkend AED-netwerk voor alle Nederlandse gemeenten. Wij helpen gemeenten met:

  • inzichtelijk maken van het bestaande AED-netwerk
  • in kaart brengen op welke tijden bestaande AED’s beschikbaar zijn
  • controleren van de werking van de AED’s  en of er een AED Keurmerk is afgegeven
  • communicatie met de eigenaren van de AED

Regie

Wij nemen de regie over en zorgen dat de informatie over het AED-netwerk actueel blijft. We zorgen er voor dat mutaties in het netwerk gesignaleerd en gerapporteerd worden. Op basis hier van kan beleid worden ontwikkeld en worden uitgevoerd. Daarnaast zorgen wij voor de communicatie met de eigenaars van de AED’s over onderhoud en keuringen.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met ons via dit formulier. Samen redden we levens.