AED Scan

Er is geen enkele wettelijke verplichting tot het aanschaffen van een AED toch hebben steeds meer organisaties een AED of schaffen er een aan. De inzet van een AED vergroot de overlevingskansen bij een hartaanval van 5% naar 70%. Er zijn naar schatting 60.000 tot 80.000 AED’s in Nederland waarvan 20.000 AED’s de locatie wel bekend is.

scan-radar

Waar bevinden de AED’s zich in uw gemeente?

Doordat de locaties van AED’s niet altijd duidelijk zijn kan dat leiden tot een langere tijd tot het inzetten van een AED. Dit verkleint de overlevingskansen bij een hartaanval. Het initiatief van het Radboud UMC tot het creëren van een databank is een eerste aanzet tot het in kaart brengen van de AED populatie. Dit initiatief gebruikt informatie die door vrijwilligers wordt aangeleverd. Er is een gratis app ontwikkeld waarmee iedereen de dichtsbijzijnde geregistreerde AED kan vinden.

Het Nationaal AED Register heeft een dienstverlening ontwikkeld waardoor burger exact wetwn waar de AED’s zich bevinden in uw gemeente. Maar ook of ze werken en wat de toegankelijkheid van de locatie is. Daardoor heeft u ook inzicht in gebieden waar er weinig of geen dekking is, de wel bekende witte vlekken. Op basis hiervan kan een verbeterplan worden opgesteld waarbij wordt gekeken naar dekkingsgraad ten aanzien van bevolkingsdichtheid. Daarbij wordt ook gekeken welke dekking er op welk tijdstip wenselijk is (dag/nacht/weekend).

Lage kosten, hoge dekking, betere kansen op succesvol reanimeren

Een goede spreiding van AED’s zorgt ervoor dat voor elke burger een AED binnen 6 minuten beschikbaar is.  Zonder dat daar extreem hoge kosten tegenover staan. Daar waar witte vlekken bestaan in het dekkingsgebied van AED’s zoeken we naar andere oplossingen om dit wel in te vullen.