Juridisch

Informatie

De openbare informatie van het Nationale AED Register kan alleen als indicatief worden beschouwd. Deze weergave is tot stand gekomen door het raadplegen van diverse openbare bronnen zoals aed4.eu van de Hartstichting, informatie van gemeenten, bedrijven, instellingen en organisaties.

Het Nationale AED Register spant zich in om de informatie betrouwbaar te maken en te houden. Dit gebeurt in opdracht van lokale overheden. De gevalideerde  informatie zal gedeeld worden met de beheerders van de database van het Rode Kruis en de Hartstichting en HartveiligWonen. Op deze manier werkt iedere app met dezelfde betrouwbare informatie.

Domeinen

  • De dienstverlening van Het Nationaal AED Register beperkt zich tot het proces van informatievoorziening
  • Het eigendom van de AED’s en het daarbij behorende onderhoud blijft bij de eigenaar van de AED
  • Het inzetproces van burgerhulp en aansturen AED blijft onder regie van de meldkamer
  • Het werven en opleiden van de burgerhulp blijft een activiteit van het Rode Kruis

Eigenaarschap

Overheden worden geen eigenaar van de AED’s waar van de informatie wordt verzameld. Er vindt geen eigendomsoverdracht plaats. De eigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud, en het gebruiksklaar maken na inzet tenzij een gemeente anders bepaald.

Opt in – Opt out

De verzamelde gegevens worden openbaar gedeeld. Eigenaren van AED’s staat het vrij om niet deel te nemen aan het register. Ze kunnen ook kiezen om wel te registreren zonder dat de gegevens openbaar bekend worden. De gegevens worden dan alleen bekend gemaakt bij de meldkamer. Er wordt dan door de eigenaar gekozen voor een opt out. Dit zal in het systeem worden geregistreerd.

Samen redden we levens