Ontzorgen

Het controleren van de locatie’s en het functioneren van AED’s is een specifieke taak. Net als het bijhouden van mutaties in het AED netwerk en communiceren met leveranciers over onderhoud en vervanging. Dit wordt periodiek uitgevoerd waarbij de continuïteit wordt gewaarborgd en een heldere rapportage wordt opgesteld.

Als er is vastgesteld dat er gaten zijn in de dekking die opgevuld moeten worden kan het AED Register adviseren in dit traject op welke manieren dit kan worden opgelost. Er wordt ondersteuning geboden door het uitvoeren van een communicatieprogramma en het uitvoeren van een tender.

Het Nationaal AED Register is hier in gespecialiseerd en voert deze taak onafhankelijk uit.

Het Nationale AED Register ontzorgt u van het onderhouden van specifieke kennis en werkzaamheden die geen onderdeel uitmaken van uw dagelijks bestuur. Nog belangrijker: Het vergroot de betrouwbaarheid van het AED netwerk en de kans op succesvolle reanimatie binnen uw gemeente.

De uitgebreide dienstverlening vindt u hier

Naast registratie in het Nationaal AED Register worden bevindingen gedeeld met de Hartstichting zodat de informatie voor de burgerhulp beschikbaar is.