Over het Nationaal AED Register

Begin 2016 meldden diverse media dat AED’s slecht worden onderhouden en mensen vaak niet weten waar ze zijn. Ik was hierdoor zeer verbaasd. Per jaar krijgt 1 op de 1.000 personen een hartaanval. Dat betekent dat in mijn woonplaats ’s-Hertogenbosch jaarlijks 107 mensen worden getroffen door een hartaanval. Met wachten op de ambulance worden 5 tot 7 mensen gered. Omstanders die reanimeren redden 15 tot 20 personen. Als een AED binnen 6 minuten gebruikt wordt bij een reanimatie kunnen er tussen 54 en 75 mensen met succes worden gereanimeerd. En dat alleen al in’s-Hertogenbosch. Ieder jaar.

 

John-John Arnold

Mijn naam is John-John Arnold en ik ben vader van 3 zonen. De afgelopen 20 jaar ben ik actief geweest in de Telecom, ICT en in diverse consultancy en management trajecten. Toen ik 15 was heb ik samen met een schoolgenoot iemand uit het water gered. Tijdens deze actie heb ik  zelf ervaren hoe snel tijd voorbij gaat in een noodsituatie. Deze ervaring heeft me nooit losgelaten. In mijn privé omgeving ben ik laatste jaren diverse situaties in aanraking geweest met noodhulpverlening. Een goede bekende heeft op jonge leeftijd een hartaanval gehad en heeft deze door snel ingrijpen overleefd.

 

Snelheid van handelen en beschikbaarheid van middelen bepalen grotendeels de uitkomst van een noodsituatie. De kwaliteit van data is een van de beschikbare middelen. Ik heb het daarom mijn missie gemaakt om in opdracht van gemeentes of veiligheidsregio’s de AED spreiding zo volledig en correct mogelijk in beeld te brengen.

Om dit te realiseren zijn 3 kernvragen die moeten worden beantwoord.

  • Waar zijn AED’s?

  • Doen ze het?

  • Wanneer zijn ze beschikbaar?

Om deze vragen te beantwoorden ben ik het Nationaal AED Register begonnen. De aanpak is pragmatisch. Er wordt na een korte deskresearch een grondig veldonderzoek verricht. De verzamelde gegevens worden als één dataset aangeboden aan de gemeente, RAV, Rode kruis en Hartstichting zodat iedereen met dezelfde gevalideerde dataset werkt, ook al zijn deze werkzaamheden een klein deel van het proces. Het maakt een groot verschil in de uitkomst bij een hartaanval.

Het effect van met succes reanimeren heeft een grotere impact dan het redden van een leven. Daarover vertel ik u graag meer tijdens een persoonlijk gesprek. Wilt u weten wat mijn dienstverlening kan betekenen voor uw gemeente? Neem dan gerust contact met me op. Samen redden we levens.

Met hartelijke groet,

 

John-John Arnold

Nationaal AED Register

https://nl.linkedin.com/in/johnjohnarnold