Samenwerking

,p.Het Nationaal AED Register voegt bronnen samen. Dat kunnen we niet alleen en zoeken samenwerking met lokale partijen. Hierdoor ontstaat er een compleet beeld van alle AED’s in Nederland. Het AED Register stelt zich daarbij onafhankelijk en niet exclusief op. Partijen die zich aansluiten bij het AED Register gaat daar bij akkoord met het delen van de AED gegevens met andere partijen.

Het AED Register is geen eigenaar van AED’s of AED netwerken. Het houdt en onderhoudt data en streeft naar de hoogst mogelijke betrouwbaarheid van de beschikbare informatie.