Waar is een AED

Indicatie

Onderstaande kaart geeft een indicatie waar AED’s zich kunnen bevinden. Er kan geen garantie gegeven worden dat op aangeven locatie een AED aanwezig is, dat  deze functioneert en of de locatie toegankelijkheid is. Voor vragen kunt u zich richten tot uw gemeente. Is een melding niet correct? Klik op deze link en vul het formulier in.