Waarom zijn AED’s belangrijk

Momenteel is in de Nederland de Tijdelijke Ambulance Wet van toepassing. In het kort komt het er op neer dat 95% van de ambulances binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn. Los van het feit of dit gehaald wordt is 15 minuten, in geval van een hartaanval, een te lange periode om een leven te redden.

Stelt u zichzelf eens de volgende vragen

  • Hoeveel hartaanvallen vinden er ieder jaar in uw gemeente plaats?
  • Wat is de gemiddelde aanrijtijd van een ambulance in uw gemeente?
  • Hoeveel mensen zijn er in uw gemeente handmatige gereanimeerd door omstanders?
  • Hoeveel mensen zijn er in uw gemeente gereanimeerd door omstanders met behulp van een AED?
  • Wat kunt u doen om de kans op succesvol reanimeren te vergroten?

Met deze vragen in het achterhoofd moet het mogelijk zijn als lokale bestuurder grip op te krijgen op de  verspreiding van AED’s binnen uw gemeente en

Aanrijdtijden

Metingen van aanrijdtijden geven geen eenduidig beeld. Wanneer begint de meting? Vanaf het moment dat een melding op de meldkamer binnenkomt of het moment dat de melding bij de ambulance binnenkomt? Hier kan vaak al kostbare tijd tussen zitten. Gemiddeld zit er 1 minuut en 18 seconden tussen de melding en respons (Bron TNO-rapport | Effectmeting DIA | TNO 2015 R10240). Uit het rapport komt  niet naar voren hoe men voortdurend op zoek is naar een methode om tot meeste effectieve inzet te komen. Nog komt er naar voren hoe dit per gemeente het geval is. Hoe groot de verschillen per gemeente zijn is daar door niet duidelijk.

Conclusie

De conclusie van de Hartstichting is dat de overlevingskansen sterk toenemen als burgerhulpverleners op tijd met de juiste middelen starten met reanimeren.

112 bellen en wachten op een ambulance heeft een slagingskans van ongeveer 5%

Handmatig reanimeren heeft een slagingskans van ongeveer 15%.

Reanimeren met AED binnen 6 minuten heeft een slagingskans van 70%.

De gouden combinatie is een burger die een AED tot zijn beschikking heeft en deze in kan zetten binnen 6 minuten na dat er een hartaanval heeft plaatsgevonden.

Doel

Het Nationaal AED Register heeft de AED Optimaal methode ontwikkeld welke het bestaande netwerk in beeld brengt om zo te komen tot een effectief dekkend gemeentelijk AED netwerk. Hierbij wordt gekeken naar de huidige AED aanwezigheid en spreiding, bevolkingsdichtheid en samenstelling, verkeersstromen, witte vlekken (gebieden buiten 6 minuten zones zonder AED)  en verhoogd risico gebieden (stadions, natuurgebieden).